11 พ.ย. 2550

ทะเลหมอกที่เขากระโจม


เชิญสัมผัสบรรยากาศหน้าหนาวชายแดนไทยพม่า

ที่.....เขากระโจม.... ดินแดนมหัศจรรย์


....ราชินีแห่งภาคตะวันตก.......