6 ม.ค. 2551

ภุมิปัญญาท้องถิ่นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน ยาสมุนไพร
เรื่อง ยาบำรุงร่างกาย
1. ชื่อบุคคล/แหล่งภูมิปัญญา นายพิชัย ติดหล้า
1.1 ที่อยู่/ที่ตั้งภูมิปัญญา บ้านท่าดอกแก้ว 27 หมู่ที่ 5 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม1.2 ประวัติความเป็นมา/องค์ความรู้ของภูมิปัญญาคนในสมัยก่อนทำงานหนัก ทำให้มีความปวดเมื่อยไม่กระปรี้กระเปร่า จึงได้คิดค้นยาสมุนไพรขึ้นมาใช้ คือ ยาบำรุงร่างกาย เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายมีแรงกระปรี้กระเปร่าขึ้นกว่าเดิม1.3 ความสำคัญ/ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายมีความสดชื่น แข็งแรงเมื่อรับประทานควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย และลดค่าใช้จ่ายในการหาซื้อยามารับประทาน1.4 ขั้นตอน/วิธีการถ่ายทอดความรู้
วัสดุอุปกรณ์ส่วนประกอบ ขมิ้นชัน บอระเพชร แห้วหมู น้ำผึ้ง
วิธีทำ1. นำขมิ้นชัน บอระเพชร แห้วหมู ไปล้างแล้วตากให้แห้งถึง 7 วัน 7 คืน2. เมื่อแห้งแล้วนำไปบดให้ละเอียด3. นำไปผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นก้อนกลมเล็ก ๆ แล้วนำไปตากแดด4. เก็บใส่กล่อง กระปุก หรือถุงพลาสติก
1.5 บุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ารับความรู้ครูและนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น: